Skip to content

Styrén Consultants

Projektledning | Projektstyrning | Entreprenadjuridik

Kreativitet
Kompetens
erfarenhet

Om oss

”Det kostar mer tid, pengar och energi att rätta fel
än vad det skulle kostat att göra det rätt från början.”

Det är ett talesätt som blivit en ledstjärna för vårt arbete.

Vi har arbetat med projektstyrning och projektledning de senaste 30 åren och i olika konstellationer formade utifrån våra kunders önskemål.

Kompetenta medarbetare? Självklart. Vi har också ett brett nätverk som möjliggör att få resurser med specialistkompetens i princip omgående. Nätverket når utanför Sveriges gränser vilket möjliggör för oss att ge er den support som behövs i utlandsprojekt och då, i de flesta fall på det aktuella landets eget språk.

Styrén Consultants AB grundades 2016. Med en samlad erfarenhet på över 30 år inom projektledning och projektstyrning har vi en bred förståelse för de utmaningar som uppstår. Vi har kunskapen och erfarenheten att stödja ditt projekt från start till mål.

Här jobbar specialister med hög kompetens och stor erfarenhet inom projektledning och projektstyrning. Vi identifierar möjligheter och hanterar utmaningar för att möjliggöra för våra kunder att nå sina uppsatta mål. Vi har driv, stort engagemang och tydligt miljömål vilket uppskattas av våra kunder. Styrén Consultants är en pålitlig samarbetspartner som tar ansvar för sina uppdrag och verkar för att bidra till en positiv arbetsmiljö.

Kontakta oss om ni har behov av resurser inom projektstyrning.

nimble_asset_H2-Bild

Projektledning

Att leda ett projekt ställer stora krav på både person och organisation. Det kan vara ett enskilt projekt eller flertalet som organiserar i ett PMO och spänner över flera år.
Styrén Consultants tar ansvar för hela eller delar av er projektledning utifrån era behov

nimble_asset_Atlantis-Bild

Projektstyrning

Utan en väl fungerande projektstyrning som stödjer projektledaren ökar risken för att både budget och tidsramar överskrids.

Styren Consultants AB kan ta ansvar för hela eller delar av projektstyrningen; ekonomi, planering, dokumenthantering, ändringshantering eller övriga projektadmin.

nimble_asset_TCM-Bild

Entreprenadjuridik

Vi är inga utbildade jurister men har under ett flertal år arbetat med kontraktsfrågor i olika former, kontraktsutkast, förhandlingar, framtagning av t.ex. AF-delen, ÄTA hantering med mera.

Projekt

Kontakta oss

Har ni behov av resurser inom projektstyrning?
Kontakta oss via formuläret, eller skicka e-post till roger@styrenconsultans.se.

Telefon +46 70-295 01 02

Styrén Consultants AB
Höggeröd 354
473 92 Henån
Sweden

nimble_asset_kreditsigill